Mời bạn Đăng ký một tài khoản. Hoặc Đăng nhập vào diễn đàn để có thêm nhiều bạn mới.

Hôm nay: , Hôm qua: , Thành viên: 3744501

Sang lap Bang hoi ^^

:lw_loa:Thục Sơn sắp ra rồi.POly Háo hức quá.Liều lập Bang.Mong mọi người ũng hộ

Bang Thiên Trì


:lw_ranhma:Mục đích hoạt động: Giúp đỡ các gamer như làm nhiệm vụ,ép đồ...Tạo môi trường giải trí lành mạnh.Đoàn kết,giao lưu

:lw_tam:Yêu cầu  gia nhập:Tât cã các gamer muốn gia nhập (ưu tiên ai đã test ỡ sever  nuoc ngoài)

Nhơ ghi rõ họ tên,email,nick chat đễ dẽ liên lạc nha:lw_ykien: